Usprawiedliwienie

Napisał

Jeszcze raz powtórzę za św. Pawłem: Bóg przez śmierć Jezusa Chrystusa wszystkich nas usprawiedliwił, wszystkich nas odkupił, wszystkich nas uwolnił od brzemienia ciążącej na nas śmiercionośnej zagłady. Ale nie wiem czy wszyscy tak samo zdajemy sobie sprawę z tej łaski jaką otrzymaliśmy? Jeśli jednak uzmysłowisz ją sobie, jeśli pozwolisz, by dotknęła twojego umysłu i serca, to z pewnością świętość i nieskalaność też staną się twoim udziałem.

LITURGIA SOWA
(Kol 1,21-23)
Bracia: Was, którzy byliście niegdyś obcy dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów Bóg pojednał w doczesnym ciele Chrystusa przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych, bylebyście tylko trwali w wierze, ugruntowani i stateczni, a nie chwiejący się w nadziei właściwej dla Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem, jej sługą stałem się ja, Paweł.

(Łk 6,1-5)
W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami, jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: „Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat?” Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: „Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać”. I dodał: „Syn Człowieczy jest panem szabatu”.

Loading