aniołek?

Napisał

Według Biblii aniołowie pomagają ludziom, ale raczej rzadko towarzyszą temu niebiańskie odczucia.Niejedno spotkanie z aniołem wywołuje strach, zamieszanie, albo fizyczne bóle, co znów nie oznacza, że aniołów trzeba się bać. Jest to po prostu konsekwencja tego, że aniołowie są potężnymi duchami, kimś mocnym, tak bardzo przewyższającym wszelkie moce na ziemi.

Warto sobie to przypominać, gdy wzywamy aniołów, że to potężni pomocnicy!

ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

PIERWSZE CZYTANIE (Wj 23, 20-23)

Tak mówi Pan:
«Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i słuchaj jego głosu. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się wrogo do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chittyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty, a Ja ich wytracę».

EWANGELIA (Mt 18, 1-5. 10)

Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
«Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje.
Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie».

Loading