głębia!

Napisał

Wysławiając głębię Bożej mądrości Paweł daje do zrozumienia, że nigdy nie jesteśmy w stanie jej zgłębić, uchwycić, ani tym bardziej posiadać. Gdybyśmy doszli do najgłębszego po ludzku poznania, to tylko lekko dotknęlibyśmy tego, kim Bóg jest, jaka jest Jego miłość i mądrość. Dlatego odrazu, gdy zaczyna ci się wydawać, że wiesz, pojąłeś, że możesz wydać wyrok, iż Boże słowo jest niehumanitarne, nieprzystawalne do współczesności, nie do pogodzenia z twoim pojmowaniem świata, dobra i zła, nie czekaj, ale roztrzaskaj taką mądrość, roztropność, czy wiedzę, bo cię zwodzi pozorem własnego znaczenia i odwodzi od prawdy, a więc od Boga.
PIERWSZE CZYTANIE (Rz 11, 29-36)
Bracia:
Dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?
Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen.

 

EWANGELIA (Łk 14, 12-14)Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

Loading