Kto tu rządzi?!

Napisał

Jezus nie prosi grzecznie głuchoniemego, by się ten otworzył, by teraz, „z Bożą pomocą” się wyjątkowo wysilił i osiągnie, co było dotąd nie tylko niemożliwe, ale jego głównym ograniczeniem. Jezus nie animuje go też do wytężonej wiary, zaufania większego niż dotychczas, ani tym bardziej nie dyskutuje z chorobą. Effata, otwórz się! To słowo pełne mocy, więcej niż rozkaz, to twierdzenie ustanawiające w rzeczywistości wolę Tego, który jest Panem wszystkiego!
Dla znających swoją słabość, niemożność pokonania nałogu, czy zmiany choćby małego przyzwyczajenia, szczególnie pocieszające jest to, że Jezus rozkazuje temu, który nie ma mocy, nie jest w stanie i to sie na nim spełnia. Na jeden dzień przestań próbować i poddaj mocy Jezusa! 

PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 11, 29-32; 12, 19)

Gdy pewnego razu Jeroboam wyszedł z Jerozolimy, spotkał go na drodze prorok Achiasz z Szilo, odziany w nowy płaszcz. Sami tylko obydwaj byli na polu.
Wtedy Achiasz zdjął nowy płaszcz, który miał na sobie, porozdzierał go na dwanaście części i powiedział Jeroboamowi: «Weź sobie dziesięć części, bo tak rzekł Pan, Bóg Izraela: Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam dziesięć pokoleń. Jedno tylko pokolenie będzie miał ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na miasto Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela».
Tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida po dzień dzisiejszy.
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 81 (80), 10-11b. 12-13. 14-15)Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.

Nie będziesz miał obcego boga, *
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Ja jestem Panem, Bogiem twoim, *
który cię wywiódł z ziemi egipskiej.

Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu, *
Izrael nie był Mi posłuszny.
Zostawiłem ich przeto ich twardym sercom, *
niech postępują według swych zamysłów.

Gdyby mój lud Mnie posłuchał, *
a Izrael kroczył moimi drogami,
natychmiast bym zgniótł ich wrogów *
i obrócił rękę na ich przeciwników.

EWANGELIA (Mk 7, 31-37)

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».

Loading