Czytanie znaków

Napisał

Faryzeusze domagają się od Jezusa znaku, choć przed chwilą Jezus nakarmił przy pomocy 7 chlebów i kilku rybek 4000 ludzi (por. Mk 8,1-10), a Św. Jan Chryzostom komentując tę scenę zastanawia się czego chcieli: znaków na słońcu?, na księżycu?, piorunów?

Sam sobie odpowiada, że prośba faryzeuszów jest troszkę bez sensu, bo przecież gradobicia, pioruny, żaby, komary, etc. to były zarezerwowane dla Faraona i jego ludzi; czemuż miałby Pan Jezus się w taki sposób relacjonować się z tymi, których chce nazywać przyjaciółmi? – Faryzeusze nie umieli przeczytać znaku rozmnożenia chleba, i dlatego prosili o kolejny.

Jakub w swoim liście podpowiada nam dzisiaj, że jeśli ktoś będzie prosił Pana o mądrość, to będzie w stanie wyczytać radość nie tylko w pięknych chwilach, ale i w doświadczeniach.

PONIEDZIAŁEK VI tygodnia zwykłego  

 

PIERWSZE CZYTANIE

Jk 1, 1-11

To, co wystawia wiarę na próbę, rodzi wytrwałość

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w diasporze.

Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia.

Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali i bez zarzutu, w niczym nie wykazując braków.

Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma.

Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym.

Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam.

Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana, bo jest mężem chwiejnym, niestałym na wszystkich swych drogach.

Niech się zaś ubogi brat chlubi z wyniesienia swego, bogaty natomiast ze swego poniżenia, bo przeminie niby kwiat polny.

Wzeszło bowiem palące słońce i wysuszyło łąkę, a kwiat jej opadł i zniknął piękny jej wygląd.

Tak też bogaty przeminie w swoich poczynaniach.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 119 (118), 67-68. 71-72. 75-76 (R.: por. 77a)

Refren: Okaż mi litość, niech ożyję, Panie.

Błądziłem, zanim przyszło utrapienie, *
teraz jednak strzegę Twego słowa.
Dobry jesteś i dobrze czynisz, *
naucz mnie ustaw swoich.

Refren.

Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, *
bym się nauczył Twoich ustaw.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiące sztuk złota i srebra.

Refren.

Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, *
że dotknąłeś mnie słusznie.
Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 14, 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

 

EWANGELIA

Mk 8, 11-13

Jezus nie chce dać znaku

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu». A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.

Oto słowo Pańskie.

 

Loading