tylko patrz

Napisał

Z perspektywy moich modlitewnych doświadczeń wydaje mi się, że dzisiejszy tekst jest kwintesencją tego, czego Bóg pozwala mi doświadczyć. Bóg nieustannie posyła do nas swoje słowo, każdego dnia wystarczy zajrzeć do Biblii lub nawet do tego co pozostało w pamięci z Jego słów. Nie jest to mowa zwyczajna, jak moja i twoja, niesie w sobie moc życia, uzdrowienia, pokoju i niesie samego Boga w osobie Jezusa. Kiedy pozwalasz sobie na “szaleństwo” spotkania się ze słowem Bożym spotykasz samego Chrystusa. W jakiejkolwiek sytuacji dziś się znajdujesz, cokolwiek przeżywasz, spróbuj zachować w pamięci to zdanie: Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Super modlitwa, ekstremalna, to po prostu patrzeć na oblicze Ojca i zobaczysz wszystko się wyjaśni, wyprostuje, naprawi. Tylko patrz na Niego, on wie wszystko o tobie, zna cię najlepiej, mieszka w tobie i kocha do szaleństwa.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 55, 10-11) Skuteczność słowa Bożego

Tak mówi Pan Bóg: «Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa».

Psalm (Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 (R.: por. 18b))
Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
by pamięć o nich wymazać z ziemi.

Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
ocala upadłych na duchu.

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 6, 7-15) Jezus uczy, jak się modlić

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».

Loading