Więcej niż widzą oczy…

Napisał

Tomasz zobaczył to, co dostępne dla oczu: Człowieka, który według praw natury powinien był nie żyć, a jednak żył. Na ten widok wyznał jednak to, co jest dla oczu niedostępne, nie powiedział bowiem wyłącznie: “Chrystus naprawdę wrócił do życia!”, ale poszedł nieporównywalnie dalej, mówiąc o Nim: “Pan mój i Bóg mój!” Zobaczyć więcej niż widzą oczy może tylko ten, komu objawia to Duch Święty; i tak samo, jak dwa tysiące lat temu uzdolnił do tego apostoła Tomasza, tak dzisiaj chce do tego uzdolnić Ciebie: Duch Święty chce odsłonić Ci więcej niż dostępne dla oczu – o miłości Boga, o tym, co spotyka Cię w Twojej historii, o Bożym Słowie, które naprawdę ma moc się w niej urzeczywistniać…

Słowo Boże na dziś

(Ef 2,19-22)
Bracia: Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

(Ps 117,1-2)
REFREN: Idźcie i głoście światu Ewangelię

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

Aklamacja (J 20,29)
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

(J 20,24-29)
Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

 

Loading