Lęk przed zmianą…

Napisał

Jest w nas tajemnicze przekonanie, że w grzechu jest zbawienie, a Bóg czytaj więcej

Loading