Lęk przed zmianą…

Napisał

Jest w nas tajemnicze przekonanie, że w grzechu jest zbawienie, a Bóg jest przeszkodą. Gdy Gadareńczycy ujrzeli Jezusa, który uwolnił dwóch opętanych, prosili, żeby odszedł z ich granic i nie dokonywał już żadnych zmian w ich kraju. Jeśli dążenia tego świata są jak bieg stada świń zmierzających w stronę przepaści, to każda przeszkoda w tym samobójczym biegu jest zbawienna.

Loading