Przyganiał Paweł garnkowi?

Napisał

Zaraz, zaraz – św. Paweł w pierwszym liście do Koryntian napisał, że “oszczercy (…) nie odziedziczą królestwa Bożego” (6,9), zaś niemal dekadę później wyznaje (to dzisiejsze pierwsze czytanie), że sam ongiś był oszczercą. Może w takim razie powinien sam do siebie zastosować zasadę Jezusa: “Wyrzuć najpierw belkę ze swego oka”? A może my zamiast dociekać doczytalibyśmy do końca fragment pierwszego listu do Koryntian (czyli 1 Kor 6,11)? Bo doprawdy – nad miarę obfitą jest łaska naszego Pana!

Loading