Granice

Napisał

Św. Paweł zalecając modlitwę za sprawujących władzę nie ogranicza jej tylko do tych dobrych, ale mówi o wszystkich. Jezus zajmuje się mało znaczącym sługą mało znaczącego setnika. Miłość i wiara nie stawiają granic; ich brak – tak.

1 Tm 2,1-8; Ps 28,2-3.7-9; J 3,16; Łk 7,1-10

Loading