Udowodnij, że mnie kochasz

Napisał

Uczynki miłosierdzia, jak datki do puszki w kościele, wolontariuszom na ulicy przy różnych akcjach charytatywnych są wyrazem naszej solidarności z tymi, którzy tej pomocy potrzebują, ale nie załatwiajmy w ten sposób naszej odpowiedzialności za drugiego człowieka. Często poświęcony czas, dobre słowo, pocieszenie, odwiedziny kogoś samotnego czy chorego znaczą więcej niż od niechcenia i dla “odfajkowania” wrzucone do puszki pieniądze.

W co inwestujesz bardziej, w to co przemija, czy faktycznie już teraz myślisz o tym gdzie i z Kim będziesz w wieczności…?

Loading