Jezus Marzyciel

Napisał

Patron dnia dzisiejszego św. Andrzej Bobola, jezuicki wędrowny misjonarz, doskonale starał się urzeczywistnić to, o czym marzył i o co modlił się Jezus, byśmy dzięki nauce Kościoła “wszyscy stanowili jedno” w Bogu, oczywiście…

Zewnętrzne działania muszą być spójne z naszym wnętrzem, a wtedy świadectwo naszej wiary i miłości będą miały wielkie oddziaływanie na otaczających nas ludzi.

Loading