Aby Twój post podobał się Bogu

Napisał

Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać? Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków?
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: «Oto jestem»”.

Jeśli pragniesz by tegoroczny Wielki Post był inny od poprzednich, i chcesz by Twój post podobał się Bogu to przestań koncentrować się tylko na sobie, swoich śmiesznych (dziecięcych) wyrzeczeniach i zastosuj się do powyższej wskazówki, o której mówi Prorok Izajasz a zobaczysz efekty… Przestańmy traktować post jako coś negatywnego, że musimy z czegoś rezygnować a zacznijmy obdarowywać miłością i przebaczeniem, wypuszczać na wolność uwięzionych w naszych niewybaczonych historiach, okazać serce zgryźliwemu sąsiadowi…

Loading