Rzadki okaz

Napisał

W Nowym Testamencie jest niezwykłą rzadkością bezpośrednie nazwanie kogoś dobrym; taki zaszczyt przypada w udziale Józefowi (Łk 23,50*) i – w pierwszym czytaniu na dziś – św. Barnabie. Trochę banalnym wydaje się stwierdzenie Jezusa, że to czyny świadczą o człowieku (Jezus mówi o sobie), ale rzeczywiście: to nie opinia ludzka ma moc pokazać prawdę o człowieku, ale to, co on robi, jakie podejmuje decyzje. I faktycznie, ten, kto wytrwale idzie za Jezusem, ofiaruje Mu wszystko kim jest i co ma – ten jest niebywale rzadkim okazem.

Liturgia Słowa

Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady.

Loading