Rzadki okaz

Napisał

W Nowym Testamencie jest niezwykłą rzadkością bezpośrednie nazwanie kogoś dobrym; taki zaszczyt czytaj więcej