Miss szczęścia

Napisał

Któregoś dnia do Pana Boga przyszły oczy i uszy prosząc, aby rozsądził, które z nich mogą się uważać za najszczęśliwsze, bo najbliżej Go poznały. Jedne oczy mówiły, że widziały cuda przed wyjściem z Egiptu, inne, że pioruny na Syjonie, jeszcze inne, że świątynię Salomona; uszy, nie pozostając dłużne, odpowiadały na to, że słyszały głos trąb burzących mury pogańskiego Jerycha, inne że poruszającą grę na cytrze króla Dawida, jeszcze inne, że płomienne przemowy proroka Eliasza…

Kiedy gwar był już nie do zniesienia, Pan Bóg podniósł rękę, żeby uciszyć całe to przekrzykujące się towarzystwo i z uśmiechem wyrozumiałego ojca skwitował: “Najszczęśliwsze są oczy i uszy tego, który zobaczył, że jestem dobry w historii jego życia.”

Słowo Boże na dziś

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 44,1.10-15)
Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to trzyma się Przymierza, a przez nich – ich dzieci. Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana. Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę.

(Ps 132,11.13-14.17-18)
REFREN: Chrystus otrzyma tron ojca Dawida

Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę,
od której nie odstąpi:
„Zrodzone z ciebie potomstwo
posadzę na twoim tronie”.

Pan bowiem wybrał Syjon,
tej siedziby zapragnął dla siebie.
„Oto miejsce mego odpoczynku na wieki,
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie.

Wzbudzę tam moc dla Dawida,
przygotuję światło dla mego pomazańca.
Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół,
a nad nim zajaśnieje jego korona”.

EWANGELIA (Mt 13,16-17)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.

Loading