Najwięcej korzyści

Napisał

Pewnie część tych, którzy szukali Jezusa („wszyscy Cię szukają” – Mk 1,37), czytaj więcej